جستجو

شاخص‌های بوم‌شناختی برای ارزیابی زیست‌محیطی مناطق ساحلی و مصبی

60,000 تومان
اشترک گذاری

شاخص‌های بوم‌شناختی به‌طورمعمول برای فراهم کردن اطلاعات سینوپتیک در خصوص وضعیت اکوسیستم‌ها به کار گرفته می‌شوند و انتظار می‌رود تا درصورتی‌که به‌طور مؤثر به کار گرفته شوند، شرایط و روندهایی را آشکار سازند که به توسعه فرایندهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کمک کنند. بااین‌حال، کاربرد شاخص‌های بوم‌شناختی جای سؤال دارد و درنتیجه باید با رعایت معیارهای صحیح و در شرایطی که با استفاده و دامنه موردنظر سازگار هستند، رسیدگی شوند؛ در غیر این صورت ممکن است منجر به ایجاد تفاسیر گمراه‌کننده‌ای از داده‌ها گردند.

شاخص‌های بوم‌شناختی به‌طورمعمول برای فراهم کردن اطلاعات سینوپتیک در خصوص وضعیت اکوسیستم‌ها به کار گرفته می‌شوند و انتظار می‌رود تا درصورتی‌که به‌طور مؤثر به کار گرفته شوند، شرایط و روندهایی را آشکار سازند که به توسعه فرایندهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کمک کنند. بااین‌حال، کاربرد شاخص‌های بوم‌شناختی جای سؤال دارد و درنتیجه باید با رعایت معیارهای صحیح و در شرایطی که با استفاده و دامنه موردنظر سازگار هستند، رسیدگی شوند؛ در غیر این صورت ممکن است منجر به ایجاد تفاسیر گمراه‌کننده‌ای از داده‌ها گردند.

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display