جستجو

انتشارات زرنوشت

ماندگار باد بر کتاب ذهن روزگار، برگ‌های زرنوشت سرنوشت ما

محصولات ویژه

مغز گیمر

این کتاب ترجمه‌ای است از Gamer's Brain نوشته «سلیا هودنت»
100,000 تومان

شهرهای هوشمند، آینده هوشمند؛ تصویری از فردا

این کتاب ترجمه‌ای است از ... که در سال 1398 منتشر شده است.
65,000 تومان

فرجام خط فارسی

این کتاب در راستای نگارش و خط و زبان فارسی جمع آوری شده است
40,000 تومان

جعبه سیاه

این کتاب درباره رانندگی، تصادفات، حوادث و...است.
55,000 تومان

میراث فرهنگی

این کتاب ترجمه‌ای است از Gamer's Brain نوشته «سلیا هودنت»
60,000 تومان

اسکیت

این کتاب ترجمه‌ای است از Gamer's Brain نوشته «سلیا هودنت»
60,000 تومان

اعجاز ادویه

این کتاب ترجمه‌ای است از Gamer's Brain نوشته «سلیا هودنت»
60,000 تومان

مضراب عاشق

این کتاب ترجمه‌ای است از Gamer's Brain نوشته «سلیا هودنت»
60,000 تومان

کشکول؛ غذاها و شربت‌های طب ایرانی

30,000 تومان

تأسیسات

این کتاب ترجمه‌ای است از Gamer's Brain نوشته «سلیا هودنت»
60,000 تومان

مغز

این کتاب ترجمه‌ای است از Gamer's Brain نوشته «سلیا هودنت»
60,000 تومان

حواس

این کتاب ترجمه‌ای است از Gamer's Brain نوشته «سلیا هودنت»
60,000 تومان

بسکتبال

این کتاب ترجمه‌ای است از Gamer's Brain نوشته «سلیا هودنت»
60,000 تومان

مدیریت پروژه و اصول توسعه پایدار

50,000 تومان

توليدپذیرسازی گامی مؤثر در تجاری‌سازی پروژه‌های تحقیقاتی

89,000 تومان

دولتخانه‌های اصفهان (از صفویه تا پایان دوره پهلوی)

کتاب حاضر با نام «دولتخانه‌های اصفهان (از صفویه تا پایان دوره پهلوی)» که به قلم خانم دکتر سمانه عسگری، به رشته تحریر درآمده است، شرحی است از فراز و فرود دولتخانۀ اصفهان از روزگار صفوی تا پایان دوران پهلوی.
30,000 تومان

جواهرسازی با ابزارهای ر وزمره

در این کتاب، دسته ای از تکنیک های جواهرسازی را از طریق ساخت جواهرات جذاب و جالب با استفاده از اشیای عادی موجود در خانه را یاد خواهید گرفت.
75,000 تومان

روش‎ های پژوهش و آماری در مدیریت ورزشی

ساختار کتاب این کتاب مبتنی بر مفهوم "فرایند پژوهش " است. در حالی که می توان ادعا کرد که تصور ما از روند پژوهش شاید خیلی مرتب و منظم باشد ، ولی پژوهش های "زندگی واقعی" بندرت از چنین رویکرد ساختارمندی پیروی نمی کند ، اما با این وجود ، یک چارچوب مفید برای توسعه درک پژوهش های ورزشی است.
60,000 تومان

زندگی يك استارت آپ است

این کتاب برای افرادی تألیف شده که ممکن است هرگز نام استارت‌آپ را روی کارت کسب‌و‌کار‌شان ثبت نکرده باشند، اما می‌خواهند برای نقاط‌ عطف زندگی‌شان آماده باشند. این کتاب برای افرادی که در زندگی شخصی یا زندگی شغلی، قصد ایجاد تغییر یا مبنایی قدرتمند‌تر برای فعالیتی جدید دارند، منبع به شمار می‌رود. این کتاب به ویژه ممکن است برای افرادی که در مراحل اولیۀ شغلشان یا در روابط بلند‌مدت قرار دارند ارزشمند باشد.
55,800 تومان

کتاب آشنایی با داروها و کار در داروخانه

هنرجویانی که خواهان یادگیری کار در داروخانه هستند این کتاب همراه با کلاس های آموزشی کمک بسیاری به شما می نماید تا مقدمات کار و داروها را یاد گرفته و در کنار داروساز به عنوان تکنسین مشغول به کار گردید.
90,000 تومان

قدرت و امنیت در قرآن

30,000 تومان

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

80,000 تومان

نگرشی بر مکاتب سیاسی، فلسفی، دینی

45,000 تومان

انقلاب بلاکچین

115,000 تومان

بیت‌کوین و بلا‌کچین برای عموم

بیت‌کویـن و سـایر کریپتوهایـی کـه امروز قشـر قابل توجهـی از مردم درمـوردش حرف می‌زنند هـم کم کـم دارد بـه یکـی دیگـر از واقعیت‌هـای روتیـن زندگـی مـدرن تبدیـل می‌شـود. بـا ایـن تفـاوت کـه هنـوز بـه کل زندگی‌مـان مسـلط نشـده و حـالا هـم افـراد ز یـادی هسـتند کـه آن را نمی‌شناسـند و نمی‌داننـد کـه بـزودی قـرار اسـت قد و هیکلـش بزرگتـر از همیشـه روی زندگـی مالی‌مـان سـایه بینـدازد.
105,000 تومان

ام‌بی‌اس؛ سیر قدرت‌یابی محمد بن‌سلمان

کتاب حاضر ترجمه‌ای است از MBS: The Rise to Power of Mohammed bin Salman که در سال 2020 نگاشته شده است.
60,000 تومان

کامپوزیت و نانوکامپوزیت در ۹۰ دقیقه

20,000 تومان

انرژی؛ کیمیای هزاره سوم

20,000 تومان

آب؛ آخرین سرباز ارتش زندگی

20,000 تومان

یکپارچگی عملکرد چاه

55,000 تومان

کاربردی‌ترین مطالب و نکات حسابداری و مالیاتی ویژه بازار کار

75,000 تومان

تغذیه و مراقبت مبتنی بر تشخیص - جلد اول

160,000 تومان

تغذیه و مراقبت مبتنی بر تشخیص - جلد دوم

190,000 تومان

روشهای بهبود تولید در مخازن نفتی

به منظور بسترسازي براي استفاده هر چه بيشتر از روشهاي بهبود و افزايش توليد نفت در ايران، نگارش و تاليف اين كتاب انجام شده و سعي گرديده تا روشهاي متنوع و مختلف موثر در افزايش توليد نفت به تفضيل و جامع معرفي و توضيح داده شود.
60,000 تومان

آلیاژهای سبک، مواد و روشهای تولید

45,000 تومان

کاربرد استفاده از میکر و مدل محیط متخلخل در صنعت نفت

70,000 تومان

حکمت پهلوانی

تماس بگیرید

فناوری اطلاعات در سیستم بانکی

40,000 تومان

کاربرد فناوری نانو در صنعت نفت

به منظور آشنایی هرچه بیشتر محققان و پژوهشگران در راستای کاربردهای نانو مواد در صنعت نفت، نگارش و تالیف این کتاب انجام شده و سعی گردیده تا مطالب به تفصیل و جامع معرفی و توضیح داده شوند.
70,000 تومان

مدیریت صحیح گازهای مشعل در ایران

انرژی بهعنوان اصلیترین نیاز ساختار صنایع مختلف، نقش غیرقابل انکاری در جهان دارد. همواره سوختهای فسیلی بهعنوان مهمترین منبع انرژی در جهان مورد استفاده قرار گرفتهاند. با توجه به اینکه مصرف این نوع انرژی با در نظر گرفتن قیمت آن نسبت به دیگر سوختها از جمله منابع تجدیدپذیر بسیار مناسب است، هنوز هم استفاده از سوختهای فسیلی در رتبه اول مصرف قرار دارد.
70,000 تومان

کاربرد استفاده از میکرو مدل محیط متخلخل در صنعت نفت

میکرومدل یک محیط متخلخل شفاف است؛ که دارای قابلیت¬ها و مزایایی هست. مانند: امکان مطالعه مشاهده¬ای تصویربردای) برهم¬کنش سیالات و سنگ و سیال، امکان طراحی و استفاده از محیط های متخلخل متفاوت و شبه واقعی در مقیاس حفره، امکان بررسی راندمان تولید در تزریق سیالات مختلف به سنگ مخزن و درک پدیده¬های اصولی و پایه حاکم بر تولید نفت. به منظور آشنایی هرچه بیشتر محققان و پژوهشگران در راستای کاربرد¬های میکرومدل های محیط متخلخل در صنعت نفت، نگارش و تالیف این کتاب انجام شده و سعی گردیده تا مطالب به تفصیل و جامع معرفی و توضیح داده شوند.
70,000 تومان

کتاب کار اضطراب برای بانوان

برای کمک به شما برای به دست آوردن یک آموزش و یک درک درست از مشکلات اضطراب خودتان، میکروسکوپ تحلیل را در مورد انواع اختلالات اضطرابی، نحوه بروز آنها و چگونگی پیشگیری یا مقابله با آنها، اختصاص خواهیم داد.
35,000 تومان

حسابداری صنعتی ۱

20,000 تومان

روش‌های پژوهش در فعایت بدنی

165,000 تومان

روش‌های پژوهش کیفی در مدیریت ورزشی

80,000 تومان

مُحَشای آزمونی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

99,000 تومان

دوره بندی تاکتیـکی یک الگوی تمرینی موفق و اثبات شده

در هر رده و موقعیتی که باشید یکبار خواندن این کتاب حتی بدون انجام تمرینات آن، تأثیر مثبتی بر نحوه تفکر و دیدگاه شما خواهد داشت.
25,000 تومان

راهنمای عملی به‌کارگیری باریکه لیزر دیود

50,000 تومان

آب: نبض تپنده جهانشهر؛

در میان عناصر تشکیل دهنده هستی، آب در واقع یکی از شگفت انگیزترین پدیده‌هاست؛ آب تنها ماده‌ای در طبیعت است که به سه گونه جامد، مایع و گاز وجود دارد. هر کدام از این سه گونه طبیعی اشکال مختلفی را در طبیعت شکل داده و موارد استفاده گوناگونی دارند که برای زیست همه موجودات هستی از ماکیان آسمان تا ماهیان دریا موثر است.
50,000 تومان

آلودگی؛ کودتای بشر علیه بشریت ساعت 25 به وقت زمین!

آلودگی، به معنای هرگونه تغییر در ویژگی اجزای تشکیل دهنده¬ی محیط، به‌ صورتی که استفاده قبلی از آن¬ها را ناممکن سازد و ماده آلاینده نیز به ماده‌ای گفته می‌شود که غلظتی بیش از غلظت مجاز یا طبیعی داشته و اثرات منفی برای موجودات زنده به همراه داشته باشد. آلودگی‌های محیط‌زیست در انواع و از طریق راه‌های مختلف امروزه تمامی محیط‌زیست سیاره ما را در برگرفته‌اند
70,013 تومان

امنیّت انرژی؛ قطب نمای گمشدگان معبد آینده

انرژی بـه عنـوان یكـی از مهم‌ترین عوامـل تولیـد، امـروز سـهم بزرگـی در رشـد و توسـعه اقتصادی كشورها داشته و بیشترین نقش را در توسعه تمدن اخیر بشری ایفا كرده است. ایـن نقش از حمل و نقل گرفته تا تولید غذا و فراهم سازی خـدمات درمـانی و بهداشـتی روز بـه روز پررنگ تر هم می¬شود. برای تداوم عرضه انرژی در راستای استمرار بهـره‌ وری از آن، بایـستی سرمایه گذاری‌های زیادی صورت پذیرد. به همین دلیـل امنیـت انـرژی تـا بـدین حـد مـورد توجه سیاستگذاران انرژی در سراسر جهان بوده است.
60,000 تومان

انرژی؛ کیمیای هزاره سوم - بررسی چشم‌انداز، بحران‌ها و راه حل‌ها

یکی از مزیت‌های بزرگ انرژی باد و سلول‌های خورشیدی به خصوص برای کشورهای خشکی مانند ایران نیاز نداشتن به آب برای تولید برق است. با توجه به کاهش منابع آب کشور در سال‌های اخیر و قرار گرفتن شرایط آب بسیاری از استان‌ها در وضعیت تنش آب و بهره‌مندی بیشتر استان‌ها از نعمت تابش آفتاب، تغییر الگوی مصرف انرژی به سوی استفاده بیشتر از منابع انرژی‌های نو و به ویژه انرژی خورشیدی باید در دستور کار قرار گیرد.
30,000 تومان

پلیمرهای هوشمند؛ ایستگاه آخر انقلاب چهارم صنعتی

واکنش غیر خطی پلیمرهای هوشمند باعث می‌شود تا آن‌ها مؤثر و بی‌همتا باشند. با مقدار کمی محرک می‌تواند تغییر مهمی در ساختار و ویژگی‌ها شکل گیرد. وقتی این تغییر رخ می‌دهد، متغیر دیگری وجود ندارد؛ پاسخ یا همانی است که پیش‌بینی شده و یا هیچ پاسخی دریافت نمی‌شود. پاسخی که در سرتاسر پلیمر رخ می‌دهد. با اندکی تغییر در pH محیط پلیمر هوشمند، می‌توان صورت بندی و چسبندگی مواد را تغییر داد.
33,015 تومان

تغذیه در پیشگیری، درمان و بهبود سرطان

کتاب حاضر به بررسی اجمالی نقش تغذیه در هر سه مرحله پیشگیری، درمان و دوره بعد از درمان می‌پردازد. برای نوشتن کتاب از اطلاعات جدیدترین گایدلاین‌ها و کتاب‌های تغذیه سرطان استفاده شده و سعی شده است با ساده‌ترین شکل ممکن نکات علمی برای استفاده چه متخصصین و چه افراد بدون دانش فنی فراهم شود.
31,500 تومان

ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با کامفار

نرم‌افزار کامفار در حقیقت راهکار کامپیوتری آنالیز مولفه‌های مالی و اقتصادی طرح می‌باشد و با کمک آن می‌توان ارزیابی دقیقی از طرح به عمل آورد. این نرم‌افرار را سازمان جهانی یونیدو منتشر ساخته و رابط کاربری ساده ای دارد. کاربرد این نرم افزار حوزه وسیعی همچون صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات را در بر دارد و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از متخصصان سازمانهای دولتی و غیر دولتی می‌باشد. در این کتاب قصد داریم شما را در استفاده از این نرم افزار همراهی کنیم تا تسلط کافی در این زمینه حاصل شود.
55,000 تومان

کارکرد و ماهیت اشیاء در سینمای یاسوجیرو ازو

65,000 تومان

راه و چاه بازار

پیشگیری بهتر از درمان است، این جمله معروف در علم پزشکی، تقریبا به اتفاق آرا مور پذیرش است. اما نکته حائز اهمیت این است که در باقی امور زندگی هم رعایت این نکته می تواند کاربرد داشته باشد و با پیشگیری هوشمندانه، از بروز بسیاری مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی جلوگیری کرد. یکی از اموری که در دنیا و شرایط امروز به صورت فراگیر مشمول همه می شود این است که اشخاص، برای رفع حوایج و نیازهای روزمره زندگی مجبور به داد و ستد با مردم و انجام معاملات و برقراری ارتباطات مختلف تجاری و البته اجتماعی هستند. به نحوی که اساسا بدون این مهم، رفع نیازهای شهری، رشد و توسعه فردی و اجتماعی ممکن نیست. در اینکه سلامتی، امری مهم و درخور توجه است شکی نیست اما در شرایط کنونی، همان اندازه که سلامت جسم مهم است سلامت روابط اجتماعی و اقتصادی نیز اهمیت دارد. شاید پزشکان بتوانند با یک عمل جراحی، قلب یک انسانی که سالها غذای ناسالم خورده، سیگار کشیده و ورزش نکرده است را احیا کنند اما گاهی تمام حقوقدانان و قضات عالم نمی توانند، اموال کسی را که با یک تصمیم اشتباه از دست داده است به ایشان بازگردانند. این یک حقیقت بلا تردید است که در عالم حقوق این امکان هست که با یک اشتباه کوچک، تمام دارایی یک عمر شما از دست برود و کاری از کسی ساخته نباشد. در راه یادگیری اصول و مراتب پیشگیری از زیانهای اینچنینی، تجربه کردن، بالاترین امتیاز را دارد اما به همان اندازه گرانترین و پر هزینه ترین راه هم است. به همین سبب در این مرقومه تلاش شده است که با روشی ساده و قابل درک برای همه گروههای جامعه، تجارب و دانش کاربردی حرفه ای های بازار تجارت و اصول اساسی که خردمندان بازار حین روابط خود در نظر می گیرند، به زبان عامیانه انتقال داده شود تا از این طریق، تا جای ممکن دیگران اشتباهات گذشتگان را تجربه و تکرار نکنند. اگرچه مستندی کوتاه نمی تواند کافی و وافی در موضوع باشد اما به هر حال داشتن کورسویی اندک در مسیر، بهتر از تاریکی محض است. امید است با در نظر گرفتن مباحث این رساله و تطبیق آن با شرایط خود، بتوانید از وقوع دردسرهای بزرگ در کار، جلوگیری کنید و مسیر کسب و کار خود را هموارتر سازید.
49,000 تومان

تاخیر در پیمان

35,000 تومان

حاشیه‌نویسی بر قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات مصوب آیین نامه اجرایی بند « ج» ماده (12 )قانون برگزاري مناقصات آیین نامه اجرایی نظام مستندسازي و اطلاع رسانی مناقصات آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (26 ) قانون برگزاري مناقصات آیین نامه بند « هـ» ماده (29 )قانون برگزاري مناقصات آيين‌نامه تعيين برنده مناقصه اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
75,000 تومان

بازاریابی ورزشی

160,000 تومان

توسعه و مقصدهای گردشگری ورزشی

165,000 تومان

آینده نزدیک تصویری از پیشرفت‌های انسان

80,000 تومان

مدیریت نوآوری با رویکرد بهداشت و سلامت جهانی

54,000 تومان
Loading...

انتشارات زرنوشت

Loading...
فیلترها
Sort
display