جستجو

انرژی؛ کیمیای هزاره سوم - بررسی چشم‌انداز، بحران‌ها و راه حل‌ها

یکی از مزیت‌های بزرگ انرژی باد و سلول‌های خورشیدی به خصوص برای کشورهای خشکی مانند ایران نیاز نداشتن به آب برای تولید برق است. با توجه به کاهش منابع آب کشور در سال‌های اخیر و قرار گرفتن شرایط آب بسیاری از استان‌ها در وضعیت تنش آب و بهره‌مندی بیشتر استان‌ها از نعمت تابش آفتاب، تغییر الگوی مصرف انرژی به سوی استفاده بیشتر از منابع انرژی‌های نو و به ویژه انرژی خورشیدی باید در دستور کار قرار گیرد.
30,000 تومان
اشترک گذاری

امروزه انرژی­های نو و تجدیدپذیر به دلیل پاک بودن و سازگاری با محیط‌زیست، در کشورهای توسعه‌یافته مورد توجه ویژه قرار دارد و باید با یک برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت، بیش ‌از پیش به کارکردهای مثبت استفاده از این انرژی­ها توجه کرد.

این روزها کارشناسان بر این اعتقاد هستند که مهم‌ترین پیامد ادامه­ی استفاده از سوخت­های فسیلی، بیماری­ها و مشکلات زیست‌محیطی است و بهره‌گیری از انرژی­های پاک می‌تواند آینده­ی بهتری را برای مردم جهان رقم‌زده و نیز برای جلوگیری از اتلاف بیشتر انرژی که روندی صعودی را طی می‌کند و همچنین با توجه به مزایای استفاده از انرژی های پاک، مانند انرژی خورشیدی، بخش­های صنعتی و دولتی باید پیشگام استفاده از این انرژی باشند.

امروزه انرژی­های نو و تجدیدپذیر به دلیل پاک بودن و سازگاری با محیط‌زیست، در کشورهای توسعه‌یافته مورد توجه ویژه قرار دارد و باید با یک برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت، بیش ‌از پیش به کارکردهای مثبت استفاده از این انرژی­ها توجه کرد.

این روزها کارشناسان بر این اعتقاد هستند که مهم‌ترین پیامد ادامه­ی استفاده از سوخت­های فسیلی، بیماری­ها و مشکلات زیست‌محیطی است و بهره‌گیری از انرژی­های پاک می‌تواند آینده­ی بهتری را برای مردم جهان رقم‌زده و نیز برای جلوگیری از اتلاف بیشتر انرژی که روندی صعودی را طی می‌کند و همچنین با توجه به مزایای استفاده از انرژی های پاک، مانند انرژی خورشیدی، بخش­های صنعتی و دولتی باید پیشگام استفاده از این انرژی باشند.

فیلترها
Sort
display