جستجو

تأسیسات مکانیکی

این کتاب یک جلد از 10 جلد کتاب مقررات ملی ساختمان است
15,000 تومان
اشترک گذاری

در این کتاب تلاش شده کلیه نکات مندرج در تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان که به موتور خانه تاسیسات مکانیکی باز می گردد جمع آوری شده تا عموم دست اندرکاران صنعت ساختمان بتوانند به راحتی این نکات را در طراحی، اجرا و نظارت پروژه های مختلف ساختمانی مد نظر قرار دهند. تا چه قبول افتد و چه در نظر باشد.

در این کتاب تلاش شده کلیه نکات مندرج در تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان که به موتور خانه تاسیسات مکانیکی باز می گردد جمع آوری شده تا عموم دست اندرکاران صنعت ساختمان بتوانند به راحتی این نکات را در طراحی، اجرا و نظارت پروژه های مختلف ساختمانی مد نظر قرار دهند. تا چه قبول افتد و چه در نظر باشد.

مشخصات محصولات
زمان تحویل 7 روز
فیلترها
Sort
display