جستجو

تدوین برنامه‌های موفق رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های ورزشی

محتوای این کتاب برای متخصصان صنعت مفید خواهد بود و همچنین یک منبع مفید در کلاس برای دانشکده های مدیریت ورزش و ارتباطات ورزشی و دانشجویان خواهد بود. همچنین کتاب به عنوان یک منبع اضافی ، شامل مطالعات موردی از مدیران ورزشی ، مربیان و ورزشکاران است.
45,000 تومان
اشترک گذاری

پلتفورم رسانه های اجتماعی با سرعت زیادی در ورزش نفوذ کرده اند. یافتن راهی برای ورزش دشوار است که این فناوری های ارتباطی آن را لمس نکنند. در نتیجه ، پرسنل سازمان ورزش با چالش تلفیق و بهینه سازی رسانه های اجتماعی روبرو شده اند.

با توجه به گسترش سریع رسانه های اجتماعی در ورزش ، رویکردهای سازمانی متنوع است.نویسندگان این کتاب جیمی ساندرسون و کریستوفر یاندل این نیاز برای یک منبع مرکزی که می تواند مثالهای عملی را با تحقیقات دانشگاهی پیوند دهد تا یک نمای کلی جذاب از توسعه برنامه های موفق رسانه های اجتماعی برای سازمان های ورزشی ارائه دهد را را پر کرده است.

پلتفورم رسانه های اجتماعی با سرعت زیادی در ورزش نفوذ کرده اند. یافتن راهی برای ورزش دشوار است که این فناوری های ارتباطی آن را لمس نکنند. در نتیجه ، پرسنل سازمان ورزش با چالش تلفیق و بهینه سازی رسانه های اجتماعی روبرو شده اند.

با توجه به گسترش سریع رسانه های اجتماعی در ورزش ، رویکردهای سازمانی متنوع است.نویسندگان این کتاب جیمی ساندرسون و کریستوفر یاندل این نیاز برای یک منبع مرکزی که می تواند مثالهای عملی را با تحقیقات دانشگاهی پیوند دهد تا یک نمای کلی جذاب از توسعه برنامه های موفق رسانه های اجتماعی برای سازمان های ورزشی ارائه دهد را را پر کرده است.

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display