جستجو

راهنمای گردشگری: گردشگری ورزشی تئوری، روش وپژوهش

490,000 تومان
441,000 تومان
decrease increase
اشترک گذاری

این کتاب در ادامه کتاب های راهنمای گردشگری ورزشی از انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی(تالیف) ،گردشگری ورزشی از انتشارت انجمن علمی مدیریت ورزشی(ترجمه) و توسعه و مقصدهای گردشگری ورزشی از انتشارات انجمن علمی مدیریت ورزشی(تالیف) و حاصل مطالعه و تدریس بیش از یک دهه درس گردشگری ورزشی در تحصیلات تکمیلی است . هر ترم، کتاب مورد تعمق بیشتری قرار گرفت و علاوه بر روان سازی، مطالب ارزشمندی تحت عنوان مقصد های گردشگری ورزشی به آن اضافه گردید و کتاب در 6 بخش و 13 فصل منتشر شد.کتاب حاضر نیز در راستای اعمال تغییرات جدیدی علمی در ادامه به 7 بخش و 18 فصل تبدیل شد.

این کتاب در ادامه کتاب های راهنمای گردشگری ورزشی از انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی(تالیف) ،گردشگری ورزشی از انتشارت انجمن علمی مدیریت ورزشی(ترجمه) و توسعه و مقصدهای گردشگری ورزشی از انتشارات انجمن علمی مدیریت ورزشی(تالیف) و حاصل مطالعه و تدریس بیش از یک دهه درس گردشگری ورزشی در تحصیلات تکمیلی است . هر ترم، کتاب مورد تعمق بیشتری قرار گرفت و علاوه بر روان سازی، مطالب ارزشمندی تحت عنوان مقصد های گردشگری ورزشی به آن اضافه گردید و کتاب در 6 بخش و 13 فصل منتشر شد.کتاب حاضر نیز در راستای اعمال تغییرات جدیدی علمی در ادامه به 7 بخش و 18 فصل تبدیل شد.

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display