جستجو
این کتاب یک جلد از 10 جلد کتاب مقررات ملی ساختمان است
15,000 تومان
اشترک گذاری

کتاب حاضر، حاصل بررسی و گردآوری کلیه نکات مندرج در مباحث مقررات ملی در حیطه راه پله ساختمانی است. امید است دست اندر کاران حوزه صنعت ساختمان با مراجعه به این کتاب براحتی بتوانند نکات مربوط را در طراحی، اجرا و نظارت پروژه های ساختمانی خود به کار بندند. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

کتاب حاضر، حاصل بررسی و گردآوری کلیه نکات مندرج در مباحث مقررات ملی در حیطه راه پله ساختمانی است. امید است دست اندر کاران حوزه صنعت ساختمان با مراجعه به این کتاب براحتی بتوانند نکات مربوط را در طراحی، اجرا و نظارت پروژه های ساختمانی خود به کار بندند. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

مشخصات محصولات
زمان تحویل 7 روز
فیلترها
Sort
display