جستجو

شوک صورتی

35,000 تومان
اشترک گذاری

این کتاب بازنمایی ساده، صادقانه و بی پیرایه از تجربه مواجه شدن نویسنده با بیماری سرطان در زندگی است. یک زندگی نامه روان و سلیس از نبرد انسان با مرگ و غلبۀ او بر بیماری. کتابی که به امید مثمر ثمر بودن آن برای دیگران نگاشته شده است. کسانی که اکنون درگیر این بیماری  هستند و نیاز دارند تا برای غلبه بر این بیماری با شناخت درست و همراه با یک راهنما مسیر زندگی را به پیش بروند. این اثر کتابی است که نویسنده آن در لا به لای واژگان و عبارات هر صفحه از آن حضور دارد و به مخاطبی که خود درگیر سرطان شده است می گوید: نترس! دستت رو به من بده تا کمکت کنم بر این بیماری غلبه کنی. روحیه ات رو نباز. من هم این مسیر را رفتم. بیا تا این بار با هم برای رسیدن به آیند روشن و پر امید این مسیر را برویم.

این کتاب بازنمایی ساده، صادقانه و بی پیرایه از تجربه مواجه شدن نویسنده با بیماری سرطان در زندگی است. یک زندگی نامه روان و سلیس از نبرد انسان با مرگ و غلبۀ او بر بیماری. کتابی که به امید مثمر ثمر بودن آن برای دیگران نگاشته شده است. کسانی که اکنون درگیر این بیماری  هستند و نیاز دارند تا برای غلبه بر این بیماری با شناخت درست و همراه با یک راهنما مسیر زندگی را به پیش بروند. این اثر کتابی است که نویسنده آن در لا به لای واژگان و عبارات هر صفحه از آن حضور دارد و به مخاطبی که خود درگیر سرطان شده است می گوید: نترس! دستت رو به من بده تا کمکت کنم بر این بیماری غلبه کنی. روحیه ات رو نباز. من هم این مسیر را رفتم. بیا تا این بار با هم برای رسیدن به آیند روشن و پر امید این مسیر را برویم.

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display