جستجو

ماه را برای تو چیدم

27,000 تومان
اشترک گذاری

باران هیچ اعجازی نکرد،

نه آسمان،

و نه ستاره‌هایش

تنها چشمان تو،

و خنده‌های کودکانه‌ات،

اعجازی آفرید، که دیگر هیچ نیلی موسایی با خود نخواهد آورد.

فرشتگان،

به طمع نورت، هبوط را بر گزیدند،

شیطان سلاحش را بر زمین نهاد،

و آدم بر نگاهت سجده برد

خدا بر چشمانت آیه تطهیر خوانده بود.

باران هیچ اعجازی نکرد،

نه آسمان،

و نه ستاره‌هایش

تنها چشمان تو،

و خنده‌های کودکانه‌ات،

اعجازی آفرید، که دیگر هیچ نیلی موسایی با خود نخواهد آورد.

فرشتگان،

به طمع نورت، هبوط را بر گزیدند،

شیطان سلاحش را بر زمین نهاد،

و آدم بر نگاهت سجده برد

خدا بر چشمانت آیه تطهیر خوانده بود.

فیلترها
Sort
display