جستجو

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

80,000 تومان
decrease increase
اشترک گذاری

کتاب حاضر مبتنی بر حقایق محل کار می باشد. در این کتاب کلیات رفتار سازمانی تعاریف و مبانی رفتار فردی ، شخصیت و ادراک و انگیزش در بخش فرد بررسی شده است. در بخش گروه تعریف و مفاهیم گروه و تیم کاری بررسی شده است. رهبری ، قدرت و سیاست ؛ تعارض و مذاکره و تغییر و بهبود سازمانی در بخش سازمان بررسی شده است. 

کتاب حاضر مبتنی بر حقایق محل کار می باشد. در این کتاب کلیات رفتار سازمانی تعاریف و مبانی رفتار فردی ، شخصیت و ادراک و انگیزش در بخش فرد بررسی شده است. در بخش گروه تعریف و مفاهیم گروه و تیم کاری بررسی شده است. رهبری ، قدرت و سیاست ؛ تعارض و مذاکره و تغییر و بهبود سازمانی در بخش سازمان بررسی شده است. 

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display