جستجو

مدیریت نوآوری با رویکرد بهداشت و سلامت جهانی

54,000 تومان
اشترک گذاری

در این کتاب تصميم داريم به شیوه‌ای نوآورانه به پیوند بین این دو شاخه از علم مدیریت و علم بهداشت به ويژه در سطح جهانی، پرداخته و سعی کنیم تا با چالش‌های پیش‌روی دنیای امروز و متقابلا راهکارهای موجود آشنا شویم.

این فرآیند به ما در رسیدن به درک بهتر از مدیریت در حوزه‌ی بهداشت و سلامت، دغدغه‌ها و آسیب‌ها، شکل‌گیری سازمان‌های مربوطه و ارائه‌ی راه‌حل‌های نوآورانه کمک خواهد کرد که در نهایت باعث زایش ایده‌هایی شوند که با پروراندن آن‌ها بتوان از دنیای امروز خود، دنياي بهتری برای زندگی ساخت.

در این کتاب تصميم داريم به شیوه‌ای نوآورانه به پیوند بین این دو شاخه از علم مدیریت و علم بهداشت به ويژه در سطح جهانی، پرداخته و سعی کنیم تا با چالش‌های پیش‌روی دنیای امروز و متقابلا راهکارهای موجود آشنا شویم.

این فرآیند به ما در رسیدن به درک بهتر از مدیریت در حوزه‌ی بهداشت و سلامت، دغدغه‌ها و آسیب‌ها، شکل‌گیری سازمان‌های مربوطه و ارائه‌ی راه‌حل‌های نوآورانه کمک خواهد کرد که در نهایت باعث زایش ایده‌هایی شوند که با پروراندن آن‌ها بتوان از دنیای امروز خود، دنياي بهتری برای زندگی ساخت.

فیلترها
Sort
display