جستجو
مدیریت پروژه مهارت گذار از ایده‌ها به نتایج است و به‌این‌ترتیب برای هر ایده خلاقانه‌ای که به ما محول شده است یا خود را به آن معطوف می‌کنیم قابل‌استفاده است. امروزه، در جهانی که ارزش‌های فردی و ابتکار جمعی بیش از هر ویژگی دیگری ارزش دارند، افراد، سازمان‌ها و ملت بیش از هر زمان دیگری به مهارت‌های مدیریت پروژه نیاز دارند.
65,000 تومان
اشترک گذاری

مدیریت پروژه مجموعه‌ای از شناخت‌های و مهارت عملی را مشخص می‌کند که پروژه‌های را موفق و مطلوب می‌سازد. این مدیریت راه‌حل‌های منطقی را برای مسائل مدیریت پروژه که در حین برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها با آن‌ها مواجه خواهید شد را در اختیار شما قرار می‌دهد و ابزارها، نکات و تکنیک‌هایی موجود در آن به شما در دست‌یابی به موفقیت پایدار با حداقل منابع کمک خواهد کرد. این موارد شامل مشاوره در مورد بهترین رویکردها، انتخاب نرم‌افزار درست و مدیریت پروژه‌ها با اعضای تیم از راه دور است. اگرچه این کتاب برای کسانی نوشته است که در مراحل اولیه مدیریت پروژه خود قرار دارند، یادآوری‌های مفیدی را به کسانی که تجربه بیشتری دارند ارائه می‌کند.

در تحلیل نهایی، موفقیت شما به‌عنوان یک مدیر پروژه به توانایی شما بستگی دارد. این به توانایی شما برای اظهارنظر در مورد آنچه می‌تواند در اندیشه‌ها و اقدامات شما مؤثر و دیگران بیش ازآنچه درواقعیت وجود داشته باشد، بستگی دارد. اگر صفحات زیر شما را راهنمایی و به چالش می‌کشانند، به اهداف خود رسیده‌اند.

مدیریت پروژه مجموعه‌ای از شناخت‌های و مهارت عملی را مشخص می‌کند که پروژه‌های را موفق و مطلوب می‌سازد. این مدیریت راه‌حل‌های منطقی را برای مسائل مدیریت پروژه که در حین برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها با آن‌ها مواجه خواهید شد را در اختیار شما قرار می‌دهد و ابزارها، نکات و تکنیک‌هایی موجود در آن به شما در دست‌یابی به موفقیت پایدار با حداقل منابع کمک خواهد کرد. این موارد شامل مشاوره در مورد بهترین رویکردها، انتخاب نرم‌افزار درست و مدیریت پروژه‌ها با اعضای تیم از راه دور است. اگرچه این کتاب برای کسانی نوشته است که در مراحل اولیه مدیریت پروژه خود قرار دارند، یادآوری‌های مفیدی را به کسانی که تجربه بیشتری دارند ارائه می‌کند.

در تحلیل نهایی، موفقیت شما به‌عنوان یک مدیر پروژه به توانایی شما بستگی دارد. این به توانایی شما برای اظهارنظر در مورد آنچه می‌تواند در اندیشه‌ها و اقدامات شما مؤثر و دیگران بیش ازآنچه درواقعیت وجود داشته باشد، بستگی دارد. اگر صفحات زیر شما را راهنمایی و به چالش می‌کشانند، به اهداف خود رسیده‌اند.

فیلترها
Sort
display