جستجو

مقدمه ای بر مایع سازی هیدروژن (به همراه شبیه سازی فرآیندها در HYSYS)

45,000 تومان
اشترک گذاری

ضروری است. حوزه دانش تولید هیدروژن مایع یکی از زمینه های بکر پژوهشی است که کاوش و کشف در آن نیازمند تلاش جمعی تخصص های مختلف علمی و مهندسی است. شناخت فرآیندهای مایع سازی مرتبط، تعریف و کنترل پارامترهای عملیاتی، ساخت تجهیزات فرآیندی که در دماهای پایین و فشارهای بالا کار می کنند، آشنایی با روش های خالص سازی هیدروژن خوراک، بدست آوری دانش ذخیره سازی و حمل هیدورژن مایع، توسعه تجهیزات اندازه گیری و پایش قابل کاربرد در دماهای پایین و ... از معدود زمینه های بیشمار قابل توجه است. شبکه های بزرگ ذخیره سازی انرژی بهره ور از هیدروژن مایع که در ترکیب با شبکه های توزیع انرژیْ، پایداری عرضه انرژی را تضمین می کنند از دیگر زمینه های مرتبط نیازمند توجه است. این که هیدروژن مایع در طیفی از سوخت خودرو تا خنک کننده بدنه فضاپیماها و تحقیقات هسته ای بکار می رود، نشان دهنده کلیدی بودن این ماده راهبردی است. از سوی دیگر، امروزه اقتصاد هیدروژن که بعنوان یک سیستم صنعتی که یکی از حامل های انرژی جهانی آن هیدروژن تعریف شده است، حتی حوزه های علوم انسانی را نیز متوجه این ماده حیاتی کرده است.

در ویرایش اول کتاب حاضر که به منزله ورود به حوزه دانش و فنآوری مایع سازی هیدروژن است، تلاش برآن بوده است که الفبای فرآیندهای مایع سازی هیدروژن با دقت و جزئیات هر چه بیشتر ارائه شود تا دانش مایع سازی هیدروژن از لیست علوم غریبه خارج شود و سرنخی به دست علاقه مندان این حوزه داده شود و در ویرایش های بعدی، حوزه های دیگری مورد بحث قرار خواهند گرفت. این کوشش ادامه دار در راستای زمینه سازی برای تسهیل توسعه و دستیابی به علوم و فنون نوین است و قطعا گام های بیشمار دیگری باقی مانده است. در دورنمای کار، تدوین یک دائره المعارف سرمایش کریوژنیک دیده شده است که با همکاری جمعی از دانشمندان کشور تالیف خواهد شد.    

ضروری است. حوزه دانش تولید هیدروژن مایع یکی از زمینه های بکر پژوهشی است که کاوش و کشف در آن نیازمند تلاش جمعی تخصص های مختلف علمی و مهندسی است. شناخت فرآیندهای مایع سازی مرتبط، تعریف و کنترل پارامترهای عملیاتی، ساخت تجهیزات فرآیندی که در دماهای پایین و فشارهای بالا کار می کنند، آشنایی با روش های خالص سازی هیدروژن خوراک، بدست آوری دانش ذخیره سازی و حمل هیدورژن مایع، توسعه تجهیزات اندازه گیری و پایش قابل کاربرد در دماهای پایین و ... از معدود زمینه های بیشمار قابل توجه است. شبکه های بزرگ ذخیره سازی انرژی بهره ور از هیدروژن مایع که در ترکیب با شبکه های توزیع انرژیْ، پایداری عرضه انرژی را تضمین می کنند از دیگر زمینه های مرتبط نیازمند توجه است. این که هیدروژن مایع در طیفی از سوخت خودرو تا خنک کننده بدنه فضاپیماها و تحقیقات هسته ای بکار می رود، نشان دهنده کلیدی بودن این ماده راهبردی است. از سوی دیگر، امروزه اقتصاد هیدروژن که بعنوان یک سیستم صنعتی که یکی از حامل های انرژی جهانی آن هیدروژن تعریف شده است، حتی حوزه های علوم انسانی را نیز متوجه این ماده حیاتی کرده است.

در ویرایش اول کتاب حاضر که به منزله ورود به حوزه دانش و فنآوری مایع سازی هیدروژن است، تلاش برآن بوده است که الفبای فرآیندهای مایع سازی هیدروژن با دقت و جزئیات هر چه بیشتر ارائه شود تا دانش مایع سازی هیدروژن از لیست علوم غریبه خارج شود و سرنخی به دست علاقه مندان این حوزه داده شود و در ویرایش های بعدی، حوزه های دیگری مورد بحث قرار خواهند گرفت. این کوشش ادامه دار در راستای زمینه سازی برای تسهیل توسعه و دستیابی به علوم و فنون نوین است و قطعا گام های بیشمار دیگری باقی مانده است. در دورنمای کار، تدوین یک دائره المعارف سرمایش کریوژنیک دیده شده است که با همکاری جمعی از دانشمندان کشور تالیف خواهد شد.    

فیلترها
Sort
display