جستجو
این کتاب یک جلد از 10 جلد کتاب مقررات ملی ساختمان است
12,000 تومان
اشترک گذاری

کتاب حاضر حاصل بررسی و گردآوری نکات مندرج در تمامی مباحث مقررات ملی، پیرامون نما و سطح خارجی ساختمان است. امید است دست اندرکاران حوزه صنعت ساختمان با مراجعه به این کتاب به راحتی بتوانند نکات مربوط را درطراحی، اجرا و نظارت پروژه های ساختمانی خود به کار بندند.تا چه قبول افتد و چه در نظر باشد.

کتاب حاضر حاصل بررسی و گردآوری نکات مندرج در تمامی مباحث مقررات ملی، پیرامون نما و سطح خارجی ساختمان است. امید است دست اندرکاران حوزه صنعت ساختمان با مراجعه به این کتاب به راحتی بتوانند نکات مربوط را درطراحی، اجرا و نظارت پروژه های ساختمانی خود به کار بندند.تا چه قبول افتد و چه در نظر باشد.

مشخصات محصولات
زمان تحویل 7 روز
فیلترها
Sort
display