جستجو

50 تمرین در زمینهای کوچک

0تمرین در زمین های کوچک که مهارت اساسی و ضروری فوتبال بازی کردن را آموزش می دهند.
25,000 تومان
اشترک گذاری

امید است مربیان پر تلاش فوتبال کشورمان با مطالعه این کتاب و به کاربردن تمرینات معرفی
شده و با آ گاهی از نحوه اجرای تمرینات دوره بندی شده ،در آموزش و هدفمند کردن تمرینات
تیم های تحت رهبری خود به موفقیت های بیشتری دست یابند .فوتبال

امید است مربیان پر تلاش فوتبال کشورمان با مطالعه این کتاب و به کاربردن تمرینات معرفی
شده و با آ گاهی از نحوه اجرای تمرینات دوره بندی شده ،در آموزش و هدفمند کردن تمرینات
تیم های تحت رهبری خود به موفقیت های بیشتری دست یابند .فوتبال

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display