جستجو

بازاریابی ورزشی

160,000 تومان
اشترک گذاری

این کتاب اطلاعات لازم را هم برای مصرف کننده و هم برای تولیدکننده فراهم می کند. اگرچه هیچ دانشی در مورد ابزارهای تحقیق نمی تواند جایگزین تخصص در حوزه محتوا شود، اما محققان خوب فعالیت بدنی نمی توانند جدای از استفاده مؤثر از ابزار تحقیق عمل کنند. محققان، معلمان، متخصصان، رهبران ورزش، مدیران ورزشی و مشاوران ورزشی باید فرآیند بازاریابی را درک کنند. اگر این کار را نکنند، مجبور می شوند اطلاعات را به صورت اسمی یا به توصیه دیگران بپذیرند. هیچکدام لزوماً بد نیستند، اما توانایی ارزیابی و رسیدن به یک نتیجه معتبر بر اساس داده‌ها، روش و منطق، نشان یک حرفه‌ای است. داست. فرآیندهای بازاریابی رویدادهای مرموزی نیستند که از آن ترس داشته باشند. برعکس، آنها ابزار مفیدی هستند که هر دانشگاهی و حرفه ای باید به آنها دسترسی داشته باشد. آنها در واقع مبنایی هستند که ما بر اساس آن تصمیمات شایسته در بازاریابی ورزشی می گیریم.

این کتاب اطلاعات لازم را هم برای مصرف کننده و هم برای تولیدکننده فراهم می کند. اگرچه هیچ دانشی در مورد ابزارهای تحقیق نمی تواند جایگزین تخصص در حوزه محتوا شود، اما محققان خوب فعالیت بدنی نمی توانند جدای از استفاده مؤثر از ابزار تحقیق عمل کنند. محققان، معلمان، متخصصان، رهبران ورزش، مدیران ورزشی و مشاوران ورزشی باید فرآیند بازاریابی را درک کنند. اگر این کار را نکنند، مجبور می شوند اطلاعات را به صورت اسمی یا به توصیه دیگران بپذیرند. هیچکدام لزوماً بد نیستند، اما توانایی ارزیابی و رسیدن به یک نتیجه معتبر بر اساس داده‌ها، روش و منطق، نشان یک حرفه‌ای است. داست. فرآیندهای بازاریابی رویدادهای مرموزی نیستند که از آن ترس داشته باشند. برعکس، آنها ابزار مفیدی هستند که هر دانشگاهی و حرفه ای باید به آنها دسترسی داشته باشد. آنها در واقع مبنایی هستند که ما بر اساس آن تصمیمات شایسته در بازاریابی ورزشی می گیریم.

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display