جستجو

توليدپذیرسازی گامی مؤثر در تجاری‌سازی پروژه‌های تحقیقاتی

89,000 تومان
اشترک گذاری

اهمیت و تأثیر تولیدپذیری با تحولات صنعتی در جریان جنگ جهانی دوم آشکار شد. نیاز برای باز طراحی یک طرح خاص به‌منظور سهولت تولید، دلالت بر وجود مشکلاتی در این زمینه داشت. همچنین، پیدایش توانایی‌ها، فناوری‌ها و مواد جدید، نیاز به درنظر گرفتن مفهوم تولیدپذیری را در فازهای اولیه طراحی بیش از پیش مورد تأکید قرار می‌داد تا بدین وسیله از وقوع مشکلات رایج طراحی اجتناب کند. به‌منظور همراه شدن با آخرین تغییرات حوزه فناوری که روی تولیدپذیری تأثیرگذار است، بخش ضمیمه الف (منابع اطلاعات) ارائه شده است. ضمیمه الف، منابع داده‌ای و دیگر منابع اطلاعاتی را که هرکدام به‌صورت گسترده با حوزه‌های فنی مرتبط سطح‌بندی شده‌اند، ارائه می‌کند. نقطه نظرات مرتبط با جزئيات داده‌ها، ارائه‌شده در این کتاب بدین شرح است:

الف) نشانه‌های تجاری محصولات، تنها مطابق با تصاویر و مثال‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ استفاده از آن‌ها تأییدیه دولت امریکا را ندارد.

ب) گرد کردن واحدها (به غیر از دماهای تقریبی) مطابق با رویه‌های ارائه‌شده در بخش

۴-۲-۴ کتاب طراحی مهندسی DARCOM-P 706-470، راهنمای تبدیل متریک انجام گرفته و تبدیل دماهای تقریبی با بازه ۵ درجه صورت گرفته است.

اهمیت و تأثیر تولیدپذیری با تحولات صنعتی در جریان جنگ جهانی دوم آشکار شد. نیاز برای باز طراحی یک طرح خاص به‌منظور سهولت تولید، دلالت بر وجود مشکلاتی در این زمینه داشت. همچنین، پیدایش توانایی‌ها، فناوری‌ها و مواد جدید، نیاز به درنظر گرفتن مفهوم تولیدپذیری را در فازهای اولیه طراحی بیش از پیش مورد تأکید قرار می‌داد تا بدین وسیله از وقوع مشکلات رایج طراحی اجتناب کند. به‌منظور همراه شدن با آخرین تغییرات حوزه فناوری که روی تولیدپذیری تأثیرگذار است، بخش ضمیمه الف (منابع اطلاعات) ارائه شده است. ضمیمه الف، منابع داده‌ای و دیگر منابع اطلاعاتی را که هرکدام به‌صورت گسترده با حوزه‌های فنی مرتبط سطح‌بندی شده‌اند، ارائه می‌کند. نقطه نظرات مرتبط با جزئيات داده‌ها، ارائه‌شده در این کتاب بدین شرح است:

الف) نشانه‌های تجاری محصولات، تنها مطابق با تصاویر و مثال‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ استفاده از آن‌ها تأییدیه دولت امریکا را ندارد.

ب) گرد کردن واحدها (به غیر از دماهای تقریبی) مطابق با رویه‌های ارائه‌شده در بخش

۴-۲-۴ کتاب طراحی مهندسی DARCOM-P 706-470، راهنمای تبدیل متریک انجام گرفته و تبدیل دماهای تقریبی با بازه ۵ درجه صورت گرفته است.

فیلترها
Sort
display