جستجو

فناوری اطلاعات در سیستم بانکی

40,000 تومان
اشترک گذاری

امروزه یکی از معیارهای توسعه هر کشوری میزان استفاده نظام بانکی آن کشوراز شیوه های جدید برقراری ارتباطات بین بانکی و مشتریان است.افزایش رقابت ،تغییرات محیط کسب و کارو جهانی سازی از تغییرات عمده ای است که در صنعت خدمات مالی و بانکداری به وقوع پیوسته است.تقاضا  برای خدمات مالی به سرعت در حال تغییر است و رفتار مشتریان نسبت به دهه قبل تغییر کرده است.با گذر مشتریان از مرحله بانکداری سنتی.

به بانکداری الکترونیکی،راهبردهای جدیدی برای جذب مشتریان کنونی لازم است بانکداری الکترونیک ،فرصت هایی را فراهم می آورد تا کیفیت  خدمات ارایه شده به شهروندان بهبود یافته و آنها را قادر می سازد تا در هر دقیقه و یا ساعت (هفت روز هفته)و در بیست و چهار ساعت به خدمات یا اطلاعات دسترسی داشته باشند که این امر در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران یکی از ضروریات است

توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات، آثار و تبعات مثبتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و جوامع بهره‌بردار از این فن‌آوری‌ها گذشته است. یکی از تأثیرهای مثبت این فن‌آوری، فراهم کردن بستری مناسب جهت برقراری مراودات تجاری و اقتصادی است. این پدیده‌ی نوظهور که در بستر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته تجارت الکترونیکی نام دارد که اگر در محیطی امن و مناسب ارائه شود بسیر مؤثرتر از تجارت سنتی است.

امروزه یکی از معیارهای توسعه هر کشوری میزان استفاده نظام بانکی آن کشوراز شیوه های جدید برقراری ارتباطات بین بانکی و مشتریان است.افزایش رقابت ،تغییرات محیط کسب و کارو جهانی سازی از تغییرات عمده ای است که در صنعت خدمات مالی و بانکداری به وقوع پیوسته است.تقاضا  برای خدمات مالی به سرعت در حال تغییر است و رفتار مشتریان نسبت به دهه قبل تغییر کرده است.با گذر مشتریان از مرحله بانکداری سنتی.

به بانکداری الکترونیکی،راهبردهای جدیدی برای جذب مشتریان کنونی لازم است بانکداری الکترونیک ،فرصت هایی را فراهم می آورد تا کیفیت  خدمات ارایه شده به شهروندان بهبود یافته و آنها را قادر می سازد تا در هر دقیقه و یا ساعت (هفت روز هفته)و در بیست و چهار ساعت به خدمات یا اطلاعات دسترسی داشته باشند که این امر در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران یکی از ضروریات است

توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات، آثار و تبعات مثبتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و جوامع بهره‌بردار از این فن‌آوری‌ها گذشته است. یکی از تأثیرهای مثبت این فن‌آوری، فراهم کردن بستری مناسب جهت برقراری مراودات تجاری و اقتصادی است. این پدیده‌ی نوظهور که در بستر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته تجارت الکترونیکی نام دارد که اگر در محیطی امن و مناسب ارائه شود بسیر مؤثرتر از تجارت سنتی است.

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display