جستجو

حسابداری صنعتی ۱

20,000 تومان
اشترک گذاری

نحوه ارائه مطالب دراین کتاب بدین صورت است که مطالب فصل مربوطه همراه با مثال ارائه می گردد ودرادامه فصل پرسش های چهارگزینه ایی ومسائل مطرح شده است در طرح پرسش ها و مسائل نیز سعی شده است که باایجاد خلاقیت وابتکار واعتماد به نفس درخواننده فراهم گردد.

نحوه ارائه مطالب دراین کتاب بدین صورت است که مطالب فصل مربوطه همراه با مثال ارائه می گردد ودرادامه فصل پرسش های چهارگزینه ایی ومسائل مطرح شده است در طرح پرسش ها و مسائل نیز سعی شده است که باایجاد خلاقیت وابتکار واعتماد به نفس درخواننده فراهم گردد.

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display