جستجو

راهنمای عملی به‌کارگیری باریکه لیزر دیود

50,000 تومان
decrease increase
اشترک گذاری

با گسترش روزافزون کاربردهای لیزرهای نیمه‌هادی به‌صورت کاربردهای مستقیم و کاربردهای مربوط به پمپاژ لیزرهای حالت جامد، اهمیت شناخت، مشخصه‌یابی و شکل‌دهی باریکه لیزهای نیمه‌هادی (لیزر دیودها) بیش از پیش خودنمایی می‌کند. دشواری کار با باریکه لیزر نیمه‌هادی به دلیل مشخصات منحصربه‌فرد باریکه آن و پیشرفت‌های چشمگیر در ساخت ادوات اپتیک میکرونی، کاربران لیزر نیمه‌هادی را به داشتن نگرش کامل از رفتار باریکه لیزردیودها، ملزم می‌کند. با توجه به نیازمندی‌های مختلف کارشناسان و کاربران لیزر دیودها در کشور و ارجاع مشکلات مختلف از طرف مراکز تحقیقاتی و صنعتی، نیاز به مرجعی کامل در این زمینه مشهود است. لذا کتاب حاضر به هدف معرفی باریکه لیزردیود بدون توجه به پیچیدگی‌های عملکرد لیزر، بررسی و ترجمه شد. لی

با گسترش روزافزون کاربردهای لیزرهای نیمه‌هادی به‌صورت کاربردهای مستقیم و کاربردهای مربوط به پمپاژ لیزرهای حالت جامد، اهمیت شناخت، مشخصه‌یابی و شکل‌دهی باریکه لیزهای نیمه‌هادی (لیزر دیودها) بیش از پیش خودنمایی می‌کند. دشواری کار با باریکه لیزر نیمه‌هادی به دلیل مشخصات منحصربه‌فرد باریکه آن و پیشرفت‌های چشمگیر در ساخت ادوات اپتیک میکرونی، کاربران لیزر نیمه‌هادی را به داشتن نگرش کامل از رفتار باریکه لیزردیودها، ملزم می‌کند. با توجه به نیازمندی‌های مختلف کارشناسان و کاربران لیزر دیودها در کشور و ارجاع مشکلات مختلف از طرف مراکز تحقیقاتی و صنعتی، نیاز به مرجعی کامل در این زمینه مشهود است. لذا کتاب حاضر به هدف معرفی باریکه لیزردیود بدون توجه به پیچیدگی‌های عملکرد لیزر، بررسی و ترجمه شد. لی

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display