جستجو
آری، عشق و علاقه بی‌حدوحصرش به احقاق حق و مطالبه حقوق ازدست‌رفته موکلینش در مدتی نه‌چندان زیاد از وی نامی پر آوازه ساخت، به‌طوری‌که هرکجا اسمی از یک وکیل خوب و حاذق می‌آمد، نام رایمون رایان در ابتدای لیست می‌درخشید.
120,000 تومان
decrease increase
اشترک گذاری

وکیلی محبوب، معروف، زبده و چیره‌دست؛ محبوب به دلیل حس رفاقت و صمیمیتی که با موکلینش ایجاد می‌کرد، جوری که بعد از پایان پرونده‌ها اکثر مراجعین، حاضر به قطع ارتباط با وی نبوده و همچنان طالب معاشرت و ادامه دوستی با او بودند!

معروف، به خاطر موفقیت‌آمیز بودن اکثر پرونده‌هایی که پذیرفته و قبول می‌کرد که از هوش و نبوغ ذاتی وی نشاءت می‌گرفت؛ تا آنجا که گاهی حسادت دیگر رقبا و همکارانش را برمی‌انگیخت که البته این حسادت خودش باعث معروفیت بیشتر وی می‌شد!

وکیلی محبوب، معروف، زبده و چیره‌دست؛ محبوب به دلیل حس رفاقت و صمیمیتی که با موکلینش ایجاد می‌کرد، جوری که بعد از پایان پرونده‌ها اکثر مراجعین، حاضر به قطع ارتباط با وی نبوده و همچنان طالب معاشرت و ادامه دوستی با او بودند!

معروف، به خاطر موفقیت‌آمیز بودن اکثر پرونده‌هایی که پذیرفته و قبول می‌کرد که از هوش و نبوغ ذاتی وی نشاءت می‌گرفت؛ تا آنجا که گاهی حسادت دیگر رقبا و همکارانش را برمی‌انگیخت که البته این حسادت خودش باعث معروفیت بیشتر وی می‌شد!

فیلترها
Sort
display