جستجو

رویایی به وسعت ناخوداگاه

این کتاب مجموعه‌ای از چند داستان مختلف در ژانرهای متفاوت به سبب ایجاد توازن بین سلایق گوناگون و کسب رضایت خوانندگان ارزشمندی است که با صبر بی‌همتای خویش به نظارت و قضاوت براثر ناقابل اینجانب مساعدت می‌نمایند تا انگیزه‌ای مضاعف در جهت خلق آنچه مقدر شده است، ایجاد شود.
120,000 تومان
decrease increase
اشترک گذاری

زندگی جدالی است بین خودآگاه و ناخودآگاه بیکران در پی رسیدن به خط‌وربط مشترک یا همگون در جهت نیل به آرزوهای محال و غالباً دست‌نیافتنی که همانا آگاهی از دلیل بودن و چرایی نبودن است. تلاشی بی‌ثمر در پی کسب ثمر طی فرایندی تکراری به نام هستی، قبل از رسیدن به نیستی، و این چرخه مدت‌ها است توسط اندیشمندانی بی‌شمار دچار آزمون‌وخطا گردیده تا درنهایت دروغ زمان آن را بلعیده، میراثی گذرا برای آیندگان بر جای گذارند.

در بستر این تکاپو هستند تفکراتی زنده و خلاق که همچنان ارزش به اشتراک گذارده شدن در قالب روایتی نو و تأثیرگذار را نزد دیگر خودشناسان فرهیخته دارند تا شاید ذات دست‌نیافتنی خلقت جوابی هرچند کوتاه در ضمیر بیدارشان حک کرده، از تکرار مکررات جلوگیری شود.

زندگی جدالی است بین خودآگاه و ناخودآگاه بیکران در پی رسیدن به خط‌وربط مشترک یا همگون در جهت نیل به آرزوهای محال و غالباً دست‌نیافتنی که همانا آگاهی از دلیل بودن و چرایی نبودن است. تلاشی بی‌ثمر در پی کسب ثمر طی فرایندی تکراری به نام هستی، قبل از رسیدن به نیستی، و این چرخه مدت‌ها است توسط اندیشمندانی بی‌شمار دچار آزمون‌وخطا گردیده تا درنهایت دروغ زمان آن را بلعیده، میراثی گذرا برای آیندگان بر جای گذارند.

در بستر این تکاپو هستند تفکراتی زنده و خلاق که همچنان ارزش به اشتراک گذارده شدن در قالب روایتی نو و تأثیرگذار را نزد دیگر خودشناسان فرهیخته دارند تا شاید ذات دست‌نیافتنی خلقت جوابی هرچند کوتاه در ضمیر بیدارشان حک کرده، از تکرار مکررات جلوگیری شود.

فیلترها
Sort
display