جستجو

سفرکارآفرینانه از شکست تا موفقیت

کتاب حاضر براساس روایت های جمع آوری شده از مصاحبه های صورت گرفته با کارآفرینان موفق ایرانی که در گذشته سابقه شکست در کسب وکار را داشته‌اند شکل گرفته است. پشتوانه علمی این کتاب، مقاله ای با عنوان (واکاوی تجربه شکست کارآفرینان سریالی فرصت محور و ضرورت محور ) و پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان (واکاوی تجربیات و یادگیری کارآفرینان سریالی از شکست) می‌باشد.
75,000 تومان
decrease increase
اشترک گذاری

زمانی که با بسیاری از کارافرینان موفق هم صحبت می‌شوید به این موضوع پی خواهید برد که این افراد در گذشته، شکست در کسب و کار را تجربه کرده‌اند. برخی از کارآفرینان از این تجربه به سختی یاد می‌کنند و برخی این تجربه را به عنوان  بخشی از زندگی حرفه‌ای خود پذیرفته‌اند. اما هر چه هست بیشتر این افراد، موفقیت خود را مدیون این شکست و درس‌های آموخته از آن می‌دانند. از سوی دیگر براساس پژوهش دانشگاهی انجام شده توسط نگارندگان بسیاری از کارآفرینان موفق امروز، شکست را تجربه کرده و در مسیر موفقیت پستی‌ها و بلندی‌های بیشماری را پشت‌سر گذاشته‌اند. کارآفرینان در مسیر کارآفرینی از شکست تا موفقیت، مسیر چهارگانه شکست، پیامدهای شکست، پاسخ به شکست و یادگیری از شکست را پشت‌سر گذارده، در نهایت با توجه به آموخته‌های خود در این مسیر، موفق به راه اندازی کسب‌وکار جدید خود می‌شوند.

کتاب حاضر براساس روایت های جمع آوری شده از مصاحبه های صورت گرفته با کارآفرینان موفق ایرانی که در گذشته سابقه شکست در کسب وکار را داشته‌اند شکل گرفته است. پشتوانه علمی این کتاب، مقاله ای با عنوان (واکاوی تجربه شکست کارآفرینان سریالی فرصت محور و ضرورت محور ) و پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان (واکاوی تجربیات و یادگیری کارآفرینان سریالی از شکست) می‌باشد.

امید است این کتاب کمکی باشد برای بهبود عملکرد صاحبان کسب وکار و کارآفرینان جوان که به دنبال راه اندازی کسب وکار خود هستند. سعی بر آن شده با بهره‌گیری از تجربه افراد موفق و استفاده از منابع علمی نقشه راهی تهیه شود تا کارآفرینان جوان و افرادی که به دنبال راه اندازی کسب وکار هستند با این مسیر بیشتر آشنا شده، سختی های آن را درک کنند و برای پیش‌گیری از شکست مهیا شوند.

زمانی که با بسیاری از کارافرینان موفق هم صحبت می‌شوید به این موضوع پی خواهید برد که این افراد در گذشته، شکست در کسب و کار را تجربه کرده‌اند. برخی از کارآفرینان از این تجربه به سختی یاد می‌کنند و برخی این تجربه را به عنوان  بخشی از زندگی حرفه‌ای خود پذیرفته‌اند. اما هر چه هست بیشتر این افراد، موفقیت خود را مدیون این شکست و درس‌های آموخته از آن می‌دانند. از سوی دیگر براساس پژوهش دانشگاهی انجام شده توسط نگارندگان بسیاری از کارآفرینان موفق امروز، شکست را تجربه کرده و در مسیر موفقیت پستی‌ها و بلندی‌های بیشماری را پشت‌سر گذاشته‌اند. کارآفرینان در مسیر کارآفرینی از شکست تا موفقیت، مسیر چهارگانه شکست، پیامدهای شکست، پاسخ به شکست و یادگیری از شکست را پشت‌سر گذارده، در نهایت با توجه به آموخته‌های خود در این مسیر، موفق به راه اندازی کسب‌وکار جدید خود می‌شوند.

کتاب حاضر براساس روایت های جمع آوری شده از مصاحبه های صورت گرفته با کارآفرینان موفق ایرانی که در گذشته سابقه شکست در کسب وکار را داشته‌اند شکل گرفته است. پشتوانه علمی این کتاب، مقاله ای با عنوان (واکاوی تجربه شکست کارآفرینان سریالی فرصت محور و ضرورت محور ) و پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان (واکاوی تجربیات و یادگیری کارآفرینان سریالی از شکست) می‌باشد.

امید است این کتاب کمکی باشد برای بهبود عملکرد صاحبان کسب وکار و کارآفرینان جوان که به دنبال راه اندازی کسب وکار خود هستند. سعی بر آن شده با بهره‌گیری از تجربه افراد موفق و استفاده از منابع علمی نقشه راهی تهیه شود تا کارآفرینان جوان و افرادی که به دنبال راه اندازی کسب وکار هستند با این مسیر بیشتر آشنا شده، سختی های آن را درک کنند و برای پیش‌گیری از شکست مهیا شوند.

فیلترها
Sort
display