جستجو

مبانی کارآفرینی و اشتغال در ورزش

کارآفرینی در ورزش، حوزه‌ی در حال رشدی از کارآفرینی و تحقیقات مدیریت ورزشی است. فرایند کارآفرینی در ورزش دربردارنده‌ی فعالیت‌های کارآفرینی اجتماعی و نوآوری اجتماعی است که در زمینه‌ی ورزشی انجام می‌شوند. ورزش در جایگاه یک صنعت، جزء بزرگ‌ترین صنعت‌های جهان محسوب می‌شود و بر صنایع دیگر از جمله آموزش‌و‌پرورش و گردشگری تأثیر می‌گذارد که خود آنها هم بر نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی تمرکز یک‌پارچه‌ای دارند. ورزش به ساختار اجتماعی بیشتر کشورهای جهان گره خورده و چشم‌انداز منحصر‌به‌فردی از کارآفرینی فراهم می‌کند. فرایند کارآفرینی در ورزش را معمولا سازمان‌ها، افراد یا دولت‌هایی آغاز می‌کنند که هم در حوزه‌ی اقتصادی و هم اجتماعی حضور مؤثری دارند.
145,000 تومان
130,500 تومان
decrease increase
اشترک گذاری

کارآفرینی شامل افرادی در محیط ورزشی است که ذهنیتی را توسعه می‌دهند که نوآوری را تقویت می‌کند. ذهنیت کارآفرینی این‌طور تعریف می‌شود: «شیوه‌ی تفکری درباره‌ی کسب‌وکار که بر ایجاد فرصت‌هایی در شرایط نامطمئن تمرکز دارد و با چشم‌اندازی رشدگرا، انعطاف‌پذیری، خلاقیت، نوآوری و تکرار همراه است.» کارآفرینان ورزشی با جست‌وجوی روندها و فرصت‌های آتی، تغییرات مداوم و نوآوری را تقویت می‌کنند. بنابراین کارآفرینان ورزشی می‌توانند افرادی باشند که با ایجاد سرمایه‌گذاری کارآفرینانه، در حیطه‌ی ورزشی نوآور، فعال و ریسک‌پذیر هستند. کارآفرینان ورزشی در فعالیت نوآورانه‌ای درگیر هستند که تواناییِ آنها را برای استفاده‌ی خلاقانه و پویا از منابع افزایش می‌دهد. بنابراین کارآفرینان ورزشی افرادی هستند که ایده‌ها، اطلاعات و روش‌ها را با هدف به‌کارگیری در سرمایه‌گذاری تجاری ایجاد می‌کنند. کارآفرینان ورزشی ظرفیتی شناختی دارند که آنها را قادر می‌سازد تا محصولات و خدمات جدید راکه در حال حاضر وجود ندارند، شناسایی کنند. ویژگی‌های شخصی کارآفرینان همچون خوش‌بینی و ریسک‌پذیری، با شناسایی فرصت‌ها در ارتباط هستند. کارآفرینان ورزشی برای شناسایی فرصت‌ها در موضع منحصربه‌فردی قرار دارند، زیرا روی اطلاعات جدید درباره‌ی صنعت ورزش جاری تمرکز دارند. دانش و خلاقیت کارآفرینان ورزشی است که سرمایه‌گذاری‌های تجاری شکل‌گرفته را هدایت می‌کند. عادت‌ها و سبک‌های کارآفرینی ورزشی هم به سرمایه‌گذاری‌های تجاری جهت می‌دهند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر فعالیت بین‌المللی خود را افزایش داده‌اند که بخشی از آن در حوزه‌ی ورزشی اتفاق افتاده است. وقتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی فعالیت می‌کنند، دسترسیِ خود را به منابع درباره‌ی دانش بازار افزایش می‌دهند. برای کارآفرینان ورزشی، بین‌المللی کردنِ شرکت‌های سرمایه‌گذاری دسترسی بیشتری به منابع فراهم کرده است. کارآفرینان ورزشی، برای سرمایه‌گذاری تجاری باید به محیط‌های سازمانی و بین‌المللی مختلف توجه کنند.

کارآفرینی شامل افرادی در محیط ورزشی است که ذهنیتی را توسعه می‌دهند که نوآوری را تقویت می‌کند. ذهنیت کارآفرینی این‌طور تعریف می‌شود: «شیوه‌ی تفکری درباره‌ی کسب‌وکار که بر ایجاد فرصت‌هایی در شرایط نامطمئن تمرکز دارد و با چشم‌اندازی رشدگرا، انعطاف‌پذیری، خلاقیت، نوآوری و تکرار همراه است.» کارآفرینان ورزشی با جست‌وجوی روندها و فرصت‌های آتی، تغییرات مداوم و نوآوری را تقویت می‌کنند. بنابراین کارآفرینان ورزشی می‌توانند افرادی باشند که با ایجاد سرمایه‌گذاری کارآفرینانه، در حیطه‌ی ورزشی نوآور، فعال و ریسک‌پذیر هستند. کارآفرینان ورزشی در فعالیت نوآورانه‌ای درگیر هستند که تواناییِ آنها را برای استفاده‌ی خلاقانه و پویا از منابع افزایش می‌دهد. بنابراین کارآفرینان ورزشی افرادی هستند که ایده‌ها، اطلاعات و روش‌ها را با هدف به‌کارگیری در سرمایه‌گذاری تجاری ایجاد می‌کنند. کارآفرینان ورزشی ظرفیتی شناختی دارند که آنها را قادر می‌سازد تا محصولات و خدمات جدید راکه در حال حاضر وجود ندارند، شناسایی کنند. ویژگی‌های شخصی کارآفرینان همچون خوش‌بینی و ریسک‌پذیری، با شناسایی فرصت‌ها در ارتباط هستند. کارآفرینان ورزشی برای شناسایی فرصت‌ها در موضع منحصربه‌فردی قرار دارند، زیرا روی اطلاعات جدید درباره‌ی صنعت ورزش جاری تمرکز دارند. دانش و خلاقیت کارآفرینان ورزشی است که سرمایه‌گذاری‌های تجاری شکل‌گرفته را هدایت می‌کند. عادت‌ها و سبک‌های کارآفرینی ورزشی هم به سرمایه‌گذاری‌های تجاری جهت می‌دهند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر فعالیت بین‌المللی خود را افزایش داده‌اند که بخشی از آن در حوزه‌ی ورزشی اتفاق افتاده است. وقتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی فعالیت می‌کنند، دسترسیِ خود را به منابع درباره‌ی دانش بازار افزایش می‌دهند. برای کارآفرینان ورزشی، بین‌المللی کردنِ شرکت‌های سرمایه‌گذاری دسترسی بیشتری به منابع فراهم کرده است. کارآفرینان ورزشی، برای سرمایه‌گذاری تجاری باید به محیط‌های سازمانی و بین‌المللی مختلف توجه کنند.

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display