جستجو

مدیریت عملکرد سازمانی در ورزش

این کتاب با پیوند دادن تئوری و عمل در سرتاسرکتاب، پارامترهای عملکردی اساسی را که بر سازمان‌های ورزشی تأثیر می‌گذارند، تعریف می‌کند و موضوعات کلیدی مانند مدیریت عملکرد فردی را از طریق مدیریت در سطح ساختار های هیئت مدیره ،ارائه مطالعات موردی گسترده در دنیای واقعی و دیدگاه‌های متخصصین معرفی می‌کند.
195,000 تومان
175,500 تومان
decrease increase
اشترک گذاری

این کتاب، در این مورد بحث می کند که چگونه آشکار می شود که سازمان های ورزشی غیر انتفاعی  هنوز کاملاً درگیر عملیات های مدیریت عملکرد نشده اند. این کتاب در این مورد نیز بحث می کند که چگونه در برخی موارد، فقدان کاملی از هر شکلی از ارزیابی های عملکرد سازمانی نظاممند و یا شناخته شده در این جا وجود دارد. به علاوه، به نظر می رسد روالی که طی آن، عملکرد فردی (شامل عملکرد داوطلبان)، مالیه و مشارکت (مثلاً به وسیله ی کاربران) مدیریت می شوند، به میزان زیادی در ارتباط با سازمان هایی هستند که در بالاترین سطح ممکن، عمل می کنند. ساختارهای مدیریتی منسوخ و معیوب به عنوان توضیح اولیه ای برای اغلب کم کاری های غیر عادی برخی از سازمان ها در نظر گرفته می شوند. این ساختارهای نادرست، دورنمای کوچکی از جبران نهایی برای بیشتر این سازمان ها هستند. این موضوع، یک اثر نفوذکننده در همه ی سطوح این سازمان ها ایجاد کرده است، به طوری که ناکارآمدی عملکرد در چند بعد کلیدی سازمانی و عملکردی شناسایی شده اند. نهایتاً، بخش پایانی این کتاب، به طور گسترده ای روی ارزیابی و بازسازی عملیات های مدیریتی کنونی متمرکز می شود تا بر مشکلات عملکردی در بخش های سازمان های ورزشی غیر انتفاعی  به ویژه در کشورهای مورد تاکید در این کتاب غلبه شود.

این کتاب، در این مورد بحث می کند که چگونه آشکار می شود که سازمان های ورزشی غیر انتفاعی  هنوز کاملاً درگیر عملیات های مدیریت عملکرد نشده اند. این کتاب در این مورد نیز بحث می کند که چگونه در برخی موارد، فقدان کاملی از هر شکلی از ارزیابی های عملکرد سازمانی نظاممند و یا شناخته شده در این جا وجود دارد. به علاوه، به نظر می رسد روالی که طی آن، عملکرد فردی (شامل عملکرد داوطلبان)، مالیه و مشارکت (مثلاً به وسیله ی کاربران) مدیریت می شوند، به میزان زیادی در ارتباط با سازمان هایی هستند که در بالاترین سطح ممکن، عمل می کنند. ساختارهای مدیریتی منسوخ و معیوب به عنوان توضیح اولیه ای برای اغلب کم کاری های غیر عادی برخی از سازمان ها در نظر گرفته می شوند. این ساختارهای نادرست، دورنمای کوچکی از جبران نهایی برای بیشتر این سازمان ها هستند. این موضوع، یک اثر نفوذکننده در همه ی سطوح این سازمان ها ایجاد کرده است، به طوری که ناکارآمدی عملکرد در چند بعد کلیدی سازمانی و عملکردی شناسایی شده اند. نهایتاً، بخش پایانی این کتاب، به طور گسترده ای روی ارزیابی و بازسازی عملیات های مدیریتی کنونی متمرکز می شود تا بر مشکلات عملکردی در بخش های سازمان های ورزشی غیر انتفاعی  به ویژه در کشورهای مورد تاکید در این کتاب غلبه شود.

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display