جستجو
این کتاب یک جلد از 10 جلد کتاب مقررات ساختمان است
12,000 تومان
اشترک گذاری

در کتاب پیشرو، کلیه نکات مندرج در تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان که مربوط به فضای پارکینگ می باشد، ذکر و گردآوری شده است. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

در کتاب پیشرو، کلیه نکات مندرج در تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان که مربوط به فضای پارکینگ می باشد، ذکر و گردآوری شده است. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

مشخصات محصولات
زمان تحویل 7 روز
فیلترها
Sort
display