جستجو
این کتاب یک جلد از 10 جلد کتاب مقررات ملی ساختمان است
12,000 تومان
اشترک گذاری

در این کتاب تلاش شده کلیه نکات مندرج در تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان که به پی و شالوده باز می گردد جمع آوری شده تا عموم دست اندرکاران صنعت ساختمان بتوانند به راحتی این نکات را در طراحی، اجرا و نظارت پروژه های مختلف ساختمانی مد نظر قرار دهند. تا چه قبول افتد و چه در نظر باشد.

در این کتاب تلاش شده کلیه نکات مندرج در تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان که به پی و شالوده باز می گردد جمع آوری شده تا عموم دست اندرکاران صنعت ساختمان بتوانند به راحتی این نکات را در طراحی، اجرا و نظارت پروژه های مختلف ساختمانی مد نظر قرار دهند. تا چه قبول افتد و چه در نظر باشد.

مشخصات محصولات
زمان تحویل 7 روز
فیلترها
Sort
display