جستجو

گزارش مختصر نظام سلامت در آلمان؛ ویژگی‌ها، عملکردها، چالش‌ها

گزارش مختصر نظام سلامت براساس متن "آلمان: مروری بر نظام سلامت" در سال 2020 در سری مطالب "نظام‌های سلامت در تحول" (HIT) منتشر شده است.
60,000 تومان
decrease increase
اشترک گذاری

مطالعات تطبیقی بعنوان بخشی از دانش مدیریت برآنست تا مدیران، دست‌اندرکاران و محققان را با تجربیات، دستاوردها، مشکلات و یا حتی شکست‌های کشورهای مختلف در موضوعاتی که جنبة اساسی و حاد برای جوامع دارند و باید از آنها استفاده شود، آشنا سازد تا ضمن بهره‌گیری از این تجارب درس لازم از آنها گرفته شده و از دستاوردهای آن بهره‌مند شوند. این گزارش که در سال 2022 منتشر گردیده است به اعتقاد مترجم ضمن اینکه خواننده را بطور مختصر اب وضعیت نظام سلامت در آلمان آشنا می‌کند، دارای نکات ارزنده‌ای است که نظر خواننده محترم را به دقت در آن جلب می‌نمایم. گرچه وضعیت نظام سلامت آلمان با وضعیت کنونی نظام سلامت کشور ما بعضاً متفاوت است و ما قصد مقایسه آنها با یکدیگر را نداریم امّا به هر حال می‌توان از تجارب این کشور برای بهبود وضعیت نظام سلامت کشور استفاده نمود. بدیهی است نظرات ارزنده خوانندگان عزیز در این راستا راه‌گشا خواهد بود.

مطالعات تطبیقی بعنوان بخشی از دانش مدیریت برآنست تا مدیران، دست‌اندرکاران و محققان را با تجربیات، دستاوردها، مشکلات و یا حتی شکست‌های کشورهای مختلف در موضوعاتی که جنبة اساسی و حاد برای جوامع دارند و باید از آنها استفاده شود، آشنا سازد تا ضمن بهره‌گیری از این تجارب درس لازم از آنها گرفته شده و از دستاوردهای آن بهره‌مند شوند. این گزارش که در سال 2022 منتشر گردیده است به اعتقاد مترجم ضمن اینکه خواننده را بطور مختصر اب وضعیت نظام سلامت در آلمان آشنا می‌کند، دارای نکات ارزنده‌ای است که نظر خواننده محترم را به دقت در آن جلب می‌نمایم. گرچه وضعیت نظام سلامت آلمان با وضعیت کنونی نظام سلامت کشور ما بعضاً متفاوت است و ما قصد مقایسه آنها با یکدیگر را نداریم امّا به هر حال می‌توان از تجارب این کشور برای بهبود وضعیت نظام سلامت کشور استفاده نمود. بدیهی است نظرات ارزنده خوانندگان عزیز در این راستا راه‌گشا خواهد بود.

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display