جستجو

آلیاژهای سبک، مواد و روشهای تولید

45,000 تومان
decrease increase
اشترک گذاری

مطالب این کتاب بر پایه پنج فصل آورده
شده است که در پایان این کتاب خواننده بر سه موضوع در مورد آلياژهای سبک آگاهي نسبي
پيدا خواهد نمود.
خواص فيزیکي، مکانيکي و شيميایي آلياژهای سبک
فرآیندهای ساخت و توليد آلياژهای سبک
تشخيص تاثير فرآیند بر عملکرد محصول
مطالعه کتاب موجود برای دانشجویان رشته های مکانيک، مواد و صنعتگران عزیز فعال در
عرصه ساخت و توليد سودمند خواهد بود.

مطالب این کتاب بر پایه پنج فصل آورده
شده است که در پایان این کتاب خواننده بر سه موضوع در مورد آلياژهای سبک آگاهي نسبي
پيدا خواهد نمود.
خواص فيزیکي، مکانيکي و شيميایي آلياژهای سبک
فرآیندهای ساخت و توليد آلياژهای سبک
تشخيص تاثير فرآیند بر عملکرد محصول
مطالعه کتاب موجود برای دانشجویان رشته های مکانيک، مواد و صنعتگران عزیز فعال در
عرصه ساخت و توليد سودمند خواهد بود.

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display