جستجو

آلودگی؛ کودتای بشر علیه بشریت ساعت 25 به وقت زمین!

آلودگی، به معنای هرگونه تغییر در ویژگی اجزای تشکیل دهنده¬ی محیط، به‌ صورتی که استفاده قبلی از آن¬ها را ناممکن سازد و ماده آلاینده نیز به ماده‌ای گفته می‌شود که غلظتی بیش از غلظت مجاز یا طبیعی داشته و اثرات منفی برای موجودات زنده به همراه داشته باشد. آلودگی‌های محیط‌زیست در انواع و از طریق راه‌های مختلف امروزه تمامی محیط‌زیست سیاره ما را در برگرفته‌اند
70,013 تومان
اشترک گذاری

با توجه به پیشرفت روزافزون در استفاده از انواع مواد اولیه، فرآیندهای تولیدی و محصولات تولید شده، هر روزه بر غلظت آلاینده‌های محیط‌زیست افزوده می‌شود. در واقع کمتر منطقه‌ای و کمتر نوعی از حیات را می‌توان یافت که از تاثیر آلاینده‌های محیط‌زیست در امان مانده باشد. این آلاینده‌ها که در اثر استفاده از فناوری و پیشرفت تکنولوژی، رشد فزاینده جمعیت انسانی، بالارفتن استانداردهای زندگی، استفاده بیش از حد استاندارد از آفت‌کش‌ها و سموم، فقدان آگاهی‌های لازم، عدم رعایت استانداردها و غیره وارد محیط می‌شوند؛ علاوه بر تاثیرات مخرب فراوانی که برای انواع موجودات زنده، اکوسیستم‌ها و منابع‌طبیعی دارند، موجبات مشکلات انسانی و بهداشتی فراوان نیز هستند. انواع آلودگی‌های محیطی شامل آلودگی هوا، آب، خاک، آلودگی‌های بصری و صوتی، آلودگی نفتی، نوری، آلودگی‌های رادیو اکتیو، امواج الکترومغناطیس و... هستند که در کتاب حاضر سعی کرده‌ایم انوع آلودگی‌های هوا، آب، خاک، صوت، آلودگی‌های موجود در محیط‌های شهری، آلودگی محیط‌زیست دریایی و آلودگی‌های رادیواکتیو را مورد بررسی قرار دهیم.

با توجه به پیشرفت روزافزون در استفاده از انواع مواد اولیه، فرآیندهای تولیدی و محصولات تولید شده، هر روزه بر غلظت آلاینده‌های محیط‌زیست افزوده می‌شود. در واقع کمتر منطقه‌ای و کمتر نوعی از حیات را می‌توان یافت که از تاثیر آلاینده‌های محیط‌زیست در امان مانده باشد. این آلاینده‌ها که در اثر استفاده از فناوری و پیشرفت تکنولوژی، رشد فزاینده جمعیت انسانی، بالارفتن استانداردهای زندگی، استفاده بیش از حد استاندارد از آفت‌کش‌ها و سموم، فقدان آگاهی‌های لازم، عدم رعایت استانداردها و غیره وارد محیط می‌شوند؛ علاوه بر تاثیرات مخرب فراوانی که برای انواع موجودات زنده، اکوسیستم‌ها و منابع‌طبیعی دارند، موجبات مشکلات انسانی و بهداشتی فراوان نیز هستند. انواع آلودگی‌های محیطی شامل آلودگی هوا، آب، خاک، آلودگی‌های بصری و صوتی، آلودگی نفتی، نوری، آلودگی‌های رادیو اکتیو، امواج الکترومغناطیس و... هستند که در کتاب حاضر سعی کرده‌ایم انوع آلودگی‌های هوا، آب، خاک، صوت، آلودگی‌های موجود در محیط‌های شهری، آلودگی محیط‌زیست دریایی و آلودگی‌های رادیواکتیو را مورد بررسی قرار دهیم.

فیلترها
Sort
display