جستجو

محصولات با برچسب 'بیتکوین'

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

بیت‌کوین و بلا‌کچین برای عموم

بیت‌کویـن و سـایر کریپتوهایـی کـه امروز قشـر قابل توجهـی از مردم درمـوردش حرف می‌زنند هـم کم کـم دارد بـه یکـی دیگـر از واقعیت‌هـای روتیـن زندگـی مـدرن تبدیـل می‌شـود. بـا ایـن تفـاوت کـه هنـوز بـه کل زندگی‌مـان مسـلط نشـده و حـالا هـم افـراد ز یـادی هسـتند کـه آن را نمی‌شناسـند و نمی‌داننـد کـه بـزودی قـرار اسـت قد و هیکلـش بزرگتـر از همیشـه روی زندگـی مالی‌مـان سـایه بینـدازد.
105,000 تومان

انقلاب بلاکچین

115,000 تومان
فیلترها
Sort
display